Atelier Kunststof

Teken- en schilderlessen voor kinderen en jongeren 

Over ons

Sinds de oprichting in 2014 richt Atelier Kunststof zich op teken- en schilderlessen aan kinderen en jongeren vanaf 7 tot en met 18 jaar. Wij hebben cursussen en workshops verzorgt bij o.a. culturele centra, naschoolse opvang, scholen en buurtcentra in met name Den Haag en omgeving.

Ons doel is kinderen te laten ontdekken waar hun persoonlijke (creatieve) talenten liggen. Daarbij gaan wij uit van de eigenheid van het kind. We willen het geloof in eigen kunnen vergroten. Dit zal een positieve invloed hebben op het zelfvertrouwen en de verdere persoonlijke ontwikkeling van het kind.

De door ons ontwikkelde lesopdrachten dienen daarbij als leidraad. Wij moedigen kinderen echter aan hier naar eigen inzicht invulling aan te geven. We dagen ze uit om dingen te proberen die misschien niet altijd voor de hand of die buiten hun comfortzone liggen.  


De docenten 

Mireille Romijn is in het verleden werkzaam geweest op een kinder- en jongerenatelier in Den Haag. Al sinds haar kindertijd volgt ze teken- en schilderlessen bij verschillende kunstenaars. Haar kleurrijke schilderijen zijn op diverse locaties tentoongesteld (o.a. bij galerie Artsquare in Den Haag). Zij schildert met name portretten van kinderen in aquarelverf.

Haar interesse gaat in het bijzonder uit naar het vormgeven van het (online) lesmateriaal en de kunsthistorische context van de lessen.

Mirjam de Jager heeft de opleiding Creatieve Handvaardigheid en de HBO-studie Creatieve Therapie gevolgd. Daarnaast heeft ze van verschillende kunstenaars les gehad. Zij schildert met name portretten in acryl- of olieverf.

Haar bijzondere voorkeur ligt bij het experimenteren met verschillende materialen en de toepassing daarvan tijdens de lessen.


 

 

 

E-mailen
Info
Instagram